Created with Sketch.

oktober 6, 2020

Självledarskap: så lyckas du!

Aldrig har det personliga ledarskapet varit viktigare. Vi lever i en snabbrörlig och komplex tid med överflöd av informationsinhämtning och ständiga förändringar. Organisationsstrukturer ändras vi jobbar mer i självorganiserade team, projekt och nätverksorganisationer samtidigt som andelen som jobbar hemma har ökat i pandemins spår.

 

Att arbeta effektivt under nya förhållanden ställer krav på vår förmåga att leda oss själva, att ha koll på vårt uppdrag, mål och vår egen motivation. För vissa funkar det utmärkt och för andra krävs det mer när närheten till kollegor och arbetsmiljön ändras. I denna artikel beskriver vi vilka förutsättningar som behöver finnas och ger dig fem tips på hur du stärker ditt självledarskap.

”Självledarskap innebär att ha koll på nuläget, önskade läget, att förstå vad du ska göra, prioritera i vilken ordning och se till att du får rätt förutsättningar att göra det.”

Tydliga mål – en förutsättning för framgångsrikt självledarskap

För att kunna leda oss själva behöver vi känna till både företagets och våra egna mål. Först då kan vi navigera oss fram i rätt riktning. Här spelar ledarna i organisationen en viktig roll. De behöver själva efterleva ett gott självledarskap och guida medarbetarna i sitt, bland annat genom att kommunicera tydliga mål och ramar.

 

Otydliga mål, förväntningar och spelregler leder ofta till en känsla av otillräcklighet som i sin tur kan leda till stress. Medan andra sätter sin egen agenda och bara kör på. Konsekvensen blir ineffektiva team och organisationer som inte riktar kraft och energi mot samma mål.

 

Är mål, förväntningar och spelregler tydliga hjälper det att hålla fokus och prioritera. På så vis skapar vi förutsättningar och mandat för att självledarskapet ska fungera.

Träna dig till ett stärkt självledarskap

För att kunna leda dig själv fullt ut behöver du bottna i dig själv. Det finns ingen quick-fix och du måste träna. När du bottnar i dig själv, dina värderingar och vad som är meningsfullt för dig då är det lättare att leda dig själv i den riktning du vill.

5 tips för att stärka ditt självledarskap

1. Öka medvetenheten genom att avsätta tid till reflektion.
2. Var nyfiken och öppen för feedback. Se det som en möjlighet att utvecklas.
3. Ta ansvar genom att fråga om något är oklart. Stäm av förväntningar och var tydlig med dina.
4. Fokusera på det som du kan påverka. Gör aktiva och medvetna val.
5. Boka in dig på coaching. Individuella samtal är ett kraftfullt verktyg för utveckling.

 

Ta hjälp av en coach!

Vi erbjuder coachingprogram både online och som fysiska möten i syfte att stärka dig som chef, ledare och individ. Hör av dig så hittar vi ett upplägg som fungerar för dig.

Kontakta oss

Vi letar alltid efter nya kontakter!

Jag vill ta kontakt!