Created with Sketch.

september 8, 2020

Vi utökar familjen! Nu satsar vi på ledarskapstjänster för det moderna ledarskapet.

Vi breddar vår satsning och erbjuder från och med nu även ledarskapstjänster. Ett grymt komplement till vår executive search. Varför? För oss är det självklart. Vi vill ha ett ännu större fokus på att utveckla kultur och människor.

 

Ledarskap har aldrig varit viktigare än i vår konstant föränderliga värld. Kulturen och människorna är nyckeln för att få till den förflyttning som många organisationer står inför. Nya strukturer, processer, arbetssätt och affärsmodeller är en förutsättning för att fortsatt vara konkurrenskraftiga i framtiden.

 

Ett nytt, stark ledarskapsteam

I våras, mitt i pandemin, sprang vi på Maria Narbom och Anna Ferneman som senast kommer från Wise Group. Där har de jobbat med ledarskap nu har vi knutit dem till oss för att starta upp en ny verksamhet med fokus på ledarskapstjänster. Ett erbjudande som passar perfekt in i Capacentkoncernens vision: ”We are the changemakers that make people and value grow”

Tillsammans med övriga bolag inom Capacentfamiljen erbjuder vi ett brett utbud av tjänster inom Management Consulting, rekrytering, interim management och ledarskap i syfte att förbättra företags konkurrenskraft och förmåga att skapa bestående värde.

 

Stöd för det moderna ledarskapet – som ser människan

Idag är alla ledare och förväntas kunna navigera och fatta beslut i en allt mer komplex och snabbrörlig värld. Nya förutsättningar kräver nya organisationer och ett nytt ledarskap – vi kallar det för modernt ledarskap. Just därför fokuserar vi nu på att utveckla kulturen och människorna, med syfte att få till önskad förflyttning och därmed nå uppsatta mål. Vi är partnern som ser till att ni når er vision och strategi med rätt ledarskap.

Vi menar att:

Människan är potential som väntar på sitt förverkligande.

Människan med rätt ledarskap kan överträffa sig själv och organisationens mål.

Ett bra ledarskap skapar konkurrenskraft och bestående värde. Och det hjälper vi till med!

Så gör vi det

  • Coaching
  • Ledningsgruppsutveckling
  • Team- och ledarutveckling
  • Stöd till ledning och HR för att göra utvecklingsinsatser över tid i organisationen

När strategier och mål känns för abstrakta, hjälper vi chefen att nå ut och medarbetarna att förstå. Vi använder vardagen som exempel och gör det strategiska mer begripligt och verklighetsförankrat. Genom att vara hands on coachar vi ledningsgrupper till ett bättre samarbete och tränar ledare i dagens ledarskapsutmaningar.

 

Coach för nyrekryterade ledare!

Med vårt nya, härliga team kan vi dessutom nu erbjuda coaching för vår kandidat i samband med en chefsrekrytering för att snabbare komma in i sitt nya uppdrag och skapa värde från första stund.

Hör av dig!

Är du nyfiken och vill veta mer? Vi är taggad står i startgroparna. Bara hör av dig!

Anna Ferneman
anna@ferneman@capasearch.se
076-104 42 88

Maria Narbom
maria.narbom@capasearch.se
073-521 65 11

Kontakta oss

Vi letar alltid efter nya kontakter!

Jag vill ta kontakt!