Created with Sketch.

Certified Adviser

Mangold är en fondkommissionär som erbjuder finansiella Iösningar till företag. institutioner och privatpersoner. Bolaget bedriver en omfattande verksamhet inom Investment Banking och Private

Banking. Mangold är en av de marknadsledande likviditetsgaranterna och uppdragstagarna som Certified Adviser på Nasdaq Stockholm First North Growth Market.

Hos Mangold får du möjligheten att jobba i ett dynamiskt bolag med korta beslutsvägar och där den ena dagen inte är den andra lik. Det är en entreprenöriell kultur med engagerade medarbetade som tillsammans jobbar för att bygga vidare Mangold som ett bolag där medarbetarnas individuella insatser syns och räknas.

Om Certified Adviser

Alla bolag som vill noteras på Nasdaqs handelsplats First North Growth Market måste anlita en Certified Adviser som handledare under ansökningsprocessen. Efter listningen är Certified Advisern även förpliktigad att ge stöd till bolaget och säkerställa att bolaget löpande uppfyller de krav för att ha aktier upptagna till handel på First North Growth Market.

Mangold är en av de ledande aktörerna som Certified Adviser på First North Growth Market och vi agerar även som Mentor för bolagen på handelsplatsen NGM Nordic SME, samt motsvarande tjänst på Spotlight Stock Market och som Merkur Adviser på Merkur Market - en MTF-handelsplats som drivs av Oslo Börs.

Om tjänsten

Vi söker nu en person till vår Certified Adviser-avdelning som självständigt förväntas kunna driva kundkontakt, både med befintliga och nya kunder, och som, på ett förtroendegivande och strukturerat sätt kan driva projekt. Du ska också kunna hantera alla uppgifter inom ramen för funktionen, och du kommer att ha goda möjligheter till att aktivt bidra till att identifiera utvecklingsområden och förbättringsmöjligheter för affärsområdet.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

·      Löpande granskning och avstämning av befintliga uppdrag mot bakgrund av First North Growth Markets, Nordic Growth Markets, Spotligt Stock Markets samt Merkur Markets regelverk

·      Regelbunden kontakt med ledning samt styrelse hos börsnoterade First North-, NGM-, Spotlight- och Merkur Market bolag

·      Löpande övervakning och granskning av våra kunders nyhetsflöden och kursrörelser

·      Delta i projekt i form av noteringsansökningar och nykundsintroduktion

·      Dokumentation, administration och uppföljning av utfört arbete samt revision av rutiner och processer inom ramen för verksamheten

·      Vara drivande projektledare i noteringsprocesser efter Certifiering från Nasdaq

Vi söker dig som har:

·      en jurist- och/eller ekonomexamen

·      minst 1–2 års erfarenhet av Certified Adviser- eller finansiell verksamhet och/eller relaterat rådgivningsarbete i finanssektorn (affärsjuridik. compliance, aktiemarknadskommunikation eller corporate finance) och är redo att ta en senior roll

·      kunskap om MTF som handelsplattform, aktiemarknadskommunikation och EU:s förordning för marknadsmissbruk

·      god erfarenhet av kundkontakt och förmåga att hantera komplexa och känsliga situationer

·      ett genuint intresse för värdepappersmarknaden

·      goda språkkunskaper i svenska och engelska, både i tal och i skrift

För att passa för tjänsten är du analytiskt lagd och har öga för detaljer då tjänsten kräver noggrannhet. Du måste också vara bra på att se helheter för att driva projekten. Du bör slutligen ha förmåga att snabbt bli väl insatt i branschen för att kunna dra slutsatser och för att se sammanhang och trender.

Är det dig vi söker?

Vill du veta mer?

Kontaktperson: Charlotte Mårdh 0730228353