Created with Sketch.

Påverkansstrateg

SOS Barnbyar arbetar världen över för alla barns rätt till en trygg uppväxt. Som medarbetare hos oss är du med och förändrar liv och SOS Barnbyar Sverige har idag ca 60 anställda. Som en del i en global federation bedriver SOS Barnbyar arbete i 136 länder i nära samarbete med myndigheter, lokalsamhälle och partners. SOS Barnbyar är en av världens största barnrättsorganisationer och med utgångspunkt i FN:s Barnkonvention och UN Guidelines for the Alternative Care of Children söker vi ständigt nya och innovativa lösningar för att säkra fler barns framtid.

Vi ger barn och unga förutsättningar att forma sitt liv och bidra till en hållbar framtid för sig själva och sina samhällen. Vi arbetar förebyggande för att familjer inte ska splittras och vi ger barn utan omsorg en ny familj. Genom samarbeten med lokala aktörer ges barn tillgång till utbildning och hälsovård och vi påverkar beslutsfattare att sätta barnets bästa i fokus. Vårt mål är att inget barn växer upp ensamt utan med nära relationer så att de kan bli sitt starkaste jag.

Vi söker en senior Påverkansstrateg för att driva opinion kring viktiga frågor!

Om rollen

Som Påverkansstrateg (Public Affairs) hos oss är du ansvarig för att bevaka, påverka och vara proaktiv i viktiga barnrättsfrågor i Sverige. Genom en kombination av opinionsbildning, politisk påverkan och kommunikation ska du säkerställa att vi alltid påverkar rätt politiker, myndigheter, kommuner och andra aktörer inom civilsamhället. Du är med och tar fram strategiska planer för våra interna talespersoner och har en nära, konstruktiv och utvecklande relation med våra externa samarbetsnätverk.

Det ligger i ditt uppdrag att genom dialog och kommunikation genomföra opinionsbildning och visa hur och med vilka resultat vi uppnår förändring för barn i utsatthet och inom de frågor vi kontinuerligt driver. 

Du ansvarar också för vår långsiktiga strategiska plan för press och mediarelationer samt säkerställer att vi arbetar proaktivt med relevanta barnrättsfrågor kopplat till omvärlden. Du är också vår kontaktperson i vårt interna internationella nätverk inom federationen och bidrar i opinion- och påverkansfrågor. 

Rollen som Påverkansstrateg är lokaliserad på vårt huvudkontor i Stockholm och rapporterar direkt till vår generalsekreterare Anna Ernestam men har tvärfunktionella ansvar som innebär interna kontaktytor och i ditt uppdrag ligger samarbete med våra sakkunniga för att skapa opinion. I rollen ligger också att vara ansvarig för den kommunikation vi bedriver i opinionsarbetet och du säkerställer att våra åsikter och budskap alltid är tydliga och synliggörs i våra kommunikationsstrategier.  

Om dig

Kompetenskrav

Meriterande men inte krav

Varför SOS Barnbyar?  

Om du likt oss brinner för barns rättigheter och vill vara med och bidra är vi troligtvis rätt arbetsplats för dig. För oss är det viktigt att du som kollega känner dig trygg i våra värderingar – Nytänkande, Möjliggörare och Effektskapande. Med det menar vi att vi tänker utanför boxen, går från ord till handling, och skapar största möjliga effekt för att nå vår målbild – att säkerställa att så många barn, unga vuxna och familjer som möjligt i utsatta situationer i Sverige och internationellt, är självförsörjande, utbildade och integrerade i det lokala samhället.

Anonymiserad ansökningsprocess

Mångfald är ett självklart och naturligt inslag i vår verksamhet och vår rekryteringsprocess genomsyras av det arbetet. Därav kommer Capasearch som vi samarbetar med i denna rekrytering presentera alla kandidater helt anonymiserat till oss– utan namn, kön eller ålder.  

Frågor besvaras av rekryteringskonsulterna: 

Linn Wiessner (linn.wiessner@capasearch.se), 072-353 02 15. 

Caroline Lindström (caroline.lindstrom@capasearch.se), 070-091 92 51. 

Tjänsten är en tillsvidareanställning, med inledande provanställning på sex månader. Vi arbetar med löpande urval så välkommen med din ansökan redan idag!

Är det dig vi söker?

Vill du veta mer?

Kontaktperson: Linn Wiessner